FOR ARRANGØRER

Vil du vite mer om Kulturnatt, vil du være arrangør, eller samarbeide med oss?

Både frivillige, amatører og profesjonelle kan delta som arrangører under Kulturnatt, og vi ønsker et mangfold av aktiviteter for både store og små.

Krav til arrangementer under Kulturnatt:
– arrangementet må dreie seg om ett eller flere kulturuttrykk
– inngang på arrangementet skal være gratis
– arrangementet skal foregå i Drammen sentrum i tidsrommet 16.00-03.00 fredag 29. mai 2020.
– arrangøren er selv ansvarlig for sikkerhet og gjennomføring av sitt arrangement, samt at eventuelle nødvendlige tillatelser er hentet inn på forhånd.
– Kulturnatt Drammen står for felles markedsføring av programmet, men vi forventer at alle arrangører også markedsfører programmet i sine kanaler og nettverk.

Arrangører som ikke mottar driftstøtte fra Drammen Kommune kan søke om tilskudd til sine arrangementer under Kulturnatt.

PÅMELDINGSFRIST: 1. april 2020.

PÅMELDING GJØRES TIL POST@ROMFARERUNITED.COM