FOR ARRANGØRER

Vil du vite mer om Kulturnatt, vil du være arrangør, eller samarbeide med oss?

Både frivillige, amatører og profesjonelle kan delta som arrangører under Kulturnatt, og vi ønsker et mangfold av aktiviteter for både store og små.

Krav til arrangementer under Kulturnatt:

  • Arrangementet må dreie seg om ett eller flere kulturuttrykk
  • Inngang på arrangementet skal være gratis
  • Arrangementet skal foregå i Drammen sentrum (Strømsø, Grønland eller Bragernes) i tidsrommet 16.00-03.00 fredag 2. juni 2023. 
  • Publikum på Kulturnatt ønsker å oppleve flest mulig ting på én kveld. Vi anbefaler derfor flere korte arrangementer, fremfor ett langt arrangement.
  • Arrangøren er selv ansvarlig for sikkerhet, kostnader og gjennomføring av sitt arrangement. Dette inkluderer eventuell TONO-avgift.
  • Kulturnatt Drammen står for felles markedsføring av programmet, men vi forventer at alle arrangører også markedsfører programmet i sine kanaler og nettverk.

Arrangører som ikke mottar driftstøtte fra Drammen Kommune kan søke om tilskudd til sine arrangementer under Kulturnatt.

PÅMELDINGSFRIST: 1. april 2023.

PÅMELDINGEN ER NÅ STENGT